A térinformatikai rendszerek napjainkra nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az állami- és közigazgatási szervek nap mint nap történő adatgyűjtő munkájában, valamint az adatok más szervekkel és a nyilvánossággal való megosztásában. Az ESRI termékei évtizedek óta megbízható partnerei a térinformatikai rendszereket alkalmazó kormányzati szerveknek, járjunk a Föld bármely kontinensén. GIS segítségével a kormányzati szervek alkalmazottai:

  • Információbázist építhetnek fel, mely csökkentve a redundanciát és egyúttal növelve az adatok pontosságát, kielégíti a felmerülő igényeket
  • Geográfiai tartalommal bővített elemzéseket készíthetnek, támogatva a döntéshozatalt
  • A mindennapi teendők modellezésével automatizálhatnak egyes folyamatokat, növelve a hatékonyságot, egyúttal csökkentve az egyes feladatokhoz szükséges idő- és pénzbeli ráfordítást

Az ESRI e-Kormányzat megoldásai a térinformatikai rendszerek és az internet kombinált erejét használják fel a kormányzás, közigazgatás, napi ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében. A gyakorlatilag már az ország bármely pontjáról elérhető világháló és a térképek együttes alkalmazása új szintre emelik az üzleti és civil szféra számára nyújtott központi szolgáltatásokat.

A GIS funkciókkal bővített weboldalak segítségével a kormányzat valamennyi szektor szereplőjének megkönnyíti az ügyintézést:

  • G2B (government-to-business) alkalmazások a gazdaság/területfejlesztés, szabályozási és engedélyeztetési eljárások gördülékenyebbé tétele érdekében.
  • G2C (government-to-citizen) alkalmazások on-line nyújtanak információt a kormányzati szolgáltatásokról, egyben interaktív felületet biztosítanak az állampolgárok számára ügyeik elektronikus intézéséhez, folyamatos nyomon követéséhez.
  • G2G (government-to-government) alkalmazások jelentősen növelik az egyes kormányzati szintek közötti információáramlás sebességét és minőségét.

A magasabb szintre emelt információáramlás az erőforrások céltudatosabb kihasználását teszi lehetővé, az egyes kormányzati szervek pedig sokkal hatékonyabban lesznek képesek reagálni vészhelyzetekre és együttműködni nagyméretű tervezési problémákon.